Mitt navn er Anne-Lene Nilsen, jeg er 48 år, og ble sommeren 2022 ferdig med min 4-årige utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg er også medlem av Norsk Gestaltterapeutforening.

Som bakgrunn har jeg blant annet samfunnsvitenskapelig cand.mag. grad fra Universitetet i Oslo, med fagene sosialantropologi, media/kommunikasjon og psykologi. I tillegg har jeg to års videreutdanning innen IT og digital teknologi.

Helt siden studiet i psykologi for over 20 år siden har jeg hatt en sterk interesse for mennesker og mental helse. Jeg kjenner flere som har eller har hatt utfordringer, og har selv erfart hvordan det er. I møte med Gestaltterapi har jeg funnet en tilnærming og et menneskesyn som virkelig gir mening for meg, og det har gitt meg en forsterket tro på hva vi mennesker kan få til sammen, samt et brennende ønske om å bidra.


Jeg ønsker å møte andre slik jeg har blitt møtt, med tilstedeværelse, aksept og en tro på at vi alle har ressurser og muligheter til å leve et fullverdig og rikt liv. 

Jeg har jobbet i mange år med kunder, data og digital teknologi. For noen år tilbake fant jeg ut at det var på tide å følge mitt engasjement for mental helse, og utforske dette mer. Det førte til at jeg i 2018 startet på mitt fireårig løp for å bli Gestaltterapeut.

I løpet av studiet har jeg jobbet i hjemmesykepleien, som psykosoial støtte i frivillig organisasjon, ved alderspsykiatrisk avdeling, samt hatt egen gestaltterapipraksis som jeg startet i 2020.

Om meg

Gestaltterapeut  MNGF