Om Gestaltterapi

Vi tilpasser oss, her og nå

Min terapiform er basert på Gestaltterapi som er en av de mest utbredte formene for psykoterapi, og handler om det som skjer i deg og med oss - her og nå. Utgangspunktet er at du gjør det beste du kan, ut fra situasjonen og forutsetningene du har. Noen ganger kan det være at måter du tidligere har lært å tilpasse deg på, ikke lengre er hensiktsmessig for deg slik situasjonen din er nå. 


Utforsking, hvem blir vi?

Jeg vil tilby deg ditt eget rom for å kunne ta opp store og små ting sammen med meg. Det viktigste å vite på forhånd er at jeg bruker utforsking som verktøy, og målet er ikke å fikse eller endre på noe, men å øke bevissthet og oppmerksomhet rundt hvordan det oppleves å være deg. Jeg benytter samtaler, eksperimentering og rollespill, alt etter hva som passer deg og situasjonen best. I Gestaltterapi er vi opptatt av hvordan vi blir til i relasjoner, og at vi sammen kan hente ut innsikt om hvem du blir sammen med meg og andre, hvordan du gir mening til verden rundt deg og hvordan du tar valg. Kropp, tanker og følelser er viktig informasjon, og kan hjelpe oss å navigere i en retning som gir mening for deg. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig eller galt, det er du som vet best hvordan du vil leve livet ditt.


Endringens paradoks

Økt innsikt kan hjelpe deg med å tydeliggjøre hvilke muligheter og begrensninger du har. Det kan hende du ser nye muligheter, finner frem til ukjente ressurser i eller rundt deg, eller ser ting i nytt lys. I Gestaltterapien tenker vi at endring oppstår når du helt og fullt er som du er, i stedet for å prøve å være noe du ikke er, og kaller dette for "endringens paradoks". Så jeg vil søke å bringe frem mer av deg og dine egne ressurser, for du har allerede alt du trenger.

Litt bakgrunn


Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi, og er basert på eksistensiell og fenomenologisk filosofi. Den ble grunnlagt rundt 1950/60-tallet av tyske Fritz Perls, i samarbeid med sin kone Laura Perlz og amerikaneren John Goodman. 


Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har tilbudt utdanning innen Gestaltterapi siden 1986. De
ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003. Gestaltterapi har fått en solid forankring i næringslivet, innen bedriftsledelse og bedriftsrådgivning samt innen alle typer opplæring.  

Gestalt kan oversettes med en meningsfull helhet eller komplett mønster. Det peker på hvordan vi mennesker ser helhet som noe mer enn bare summen av delene, og hvordan vi tillegger helheten en egen personlig mening. Enhver situasjon og relasjon, og enhver tanke, følelse eller kroppslig fornemmelse kan være deler av en helhetsforståelse som kan settes sammen på ulike måter, og dermed gi ulik mening og perspektiv. I Gestaltterapi snakker vi også om tidligere uferdige opplevelser eller utfordringer som uferdige gestalter, som vi søker å avslutte - noe som ofte kan være vanskelig å få til på egen hånd. 

Her kan du finne mer informasjon om Gestaltterapi: